Június 18. (kedd) 17.30 óra

József Attila személyisége kézírása tükrében, a grafológia szemszögéből

W. Barna Erika

grafológus

előadása

emlékezés a költőóriásra, József Attilára

József Attila verseinek többségét kézzel írta. A kéziratok épségben megőrződtek, ezzel akaratlanul is gazdag „vizsgálati anyagot” hagyott örökül az utókorra. A különböző időpontokban készített kézírások értelmezésével különleges szellemi utazást tehetünk. Átélhetjük az ihletett pillanatokat, rekonstruálhatjuk a megélt valódi belső történéseket, követhetjük a költőgéniusz lelki és szellemi fejlődését a gyermekkortól kezdve élete utolsó napjáig.

Költeményei, vallomásai, fennmaradt kézírásai hiteles képet adnak a meglehetősen nagy keresztet cipelő, nehéz sorsával gyötrődő, de szellemi síkon diadalt arató emberről, aki életével, küzdelmeivel egyaránt önmagunkká válni tanít bennünket, magas szintű tudatosságra ösztönöz bennünket. Valójában egész élete beavatások sorozata, amely számunkra iránytűt ad, és képet arról, hogy az emberi élet célja csakis önmagunk meghaladása lehet.

Mind a mai napig vitatott József Attila halála : öngyilkosság, vagy baleset történt? Az utolsó napon, 1937. december 3-án kézzel írt leveleinek tanulmányozása alapján, meglepő kép tárul fel.

A hétszer született költő – június 18.