A Kormány megkezdte a járványügyi rendelkezések országos enyhítését. Ez lehetőséget ad a székesfehérvári egyházmegyében arra, hogy május 18. napjától engedélyt adjak a hétköznapi (hétfőtől szombat délig) szentmisék hívek részvételével való templomi bemutatására. A vasárnapi szentmisék bemutatásával kapcsolatban (a járványügyi helyzetet figyelembe véve) május 22-én (pénteken) hozom meg rendelkezésemet.

Kérem a Plébános atyáktól, hogy az aktuális járványügyi szabályokat pontosan tartsák és tartassák be!

Indoklás:

A hétköznapi szentmisék nem jelentenek olyan hívő létszámú közösség templomi egybegyűlését, ami veszélyeztetné a jelenlévők egészségét.

Az istentiszteletek hétköznapi elkezdése biztosítani tudja a hívek fokozatos lelki visszatérését a templomokba és a hívő közösségekbe. Lehetőséget ad arra, hogy megtanuljuk a szeretetteljes keresztény viselkedést a templomi istentiszteleteken a járványügyi helyzetben is.

Az elkövetkező héten a hétköznapi szentmisékhez kapcsolódó gyóntatás lehetőséget ad a híveknek szentgyónásuk elvégzésére és a méltó szentáldozásra. Kérem Paptestvéreimet, hogy a gyónási lehetőségeket az interneten keresztül hirdessék meg a plébánia hívei számára.

A hétköznapi szentmisék és a hozzájuk kapcsolódó közös imádságok (Szentségimádás, Loretói litánia, rózsafüzér) lehetőséget adnak a közösség összegyűjtésére és felkészítésére a vasárnapi szentmisék méltó, ünnepélyes bemutatására.

Kérem a Plébános atyákat, hogy felelősséget érezve a rájuk bízottakért gondosan hirdessék és szervezzék meg a következő hét hétköznapi szentmiséit (gyóntatás, közös imák) a fenti célok figyelembe vételével!

Spányi Antal
székesfehérvári püspök

2020. május 16. – A székesfehérvári egyházmegye további intézkedésig a következő rendelkezéseket hozza a nyilvános szentmisék bemutatásával kapcsolatban:

  • kérjük a szentmiséken a kellő fizikai távolság megtartását;
  • kérjük, ahol ez megoldható, kézfertőtlenítő elhelyezését a templom bejáratának közelében;
  • kérjük a szentmiséken a kézfogás és a nyelvre áldoztatás elhagyását és a kézbe áldoztatás általánossá tételét;
  • kérjük a paptestvéreket, hogy a szentmisék előtt és után fertőtlenítsék kezüket vagy vírusok ellen hatékony folyékony kézfertőtlenítő szappannal vagy alkoholos kézfertőtlenítővel;
  • kérjük a szenteltvíztartók kiürítését, azok használatának mellőzését;
  • kérjük, hogy a perselyadományok összegyűjtése a szentmise végén történjék;
  • kérjük, hogy a gyermekek homlokának megjelölése helyett, ha szükséges, áldást adjunk;
  • kérjük a gyóntatóhelységen kívüli gyóntatást, vagy ahol ez nem lehetséges a gyóntatóhelység legyen rendszeresen szellőztetve, a gyóntatórácsra kérjük fólia rögzítését.

Spányi Antal
székesfehérvári püspök

Általános tájékoztatás a Székesfehérvári Egyházmegye programjairól – 2020. május 15.