Gyümölcsoltó Boldogasszony – Március 25.

Fogadják szeretettel Józsa Judit „A magyarok Boldogasszonya” című 2019-ben intézményünkben megrendezett kiállításának képeiből készült összeállítást és a hozzá kapcsolódó elmélkedést Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéről:

A katolikus egyház ezen a napon emlékezik az Angyali Üdvözletre, vagyis arra a bibliai történetre, amikor Gábriel arkangyal elvitte Názáretbe Szűz Máriának a megtestesülés örömhírét. A magyar néphagyomány szerint sok helyütt e napon oltják a fákat, hisz’ Gyümölcsoltó Boldogasszony az oltás, szemzés napja: ekkor kell elkezdeni a fák oltását a bőséges termés érdekében – hiszen Szűz Mária is ekkor fogadta méhébe Jézust. „Fecskehozó” napként is számon tartják, elérkezett a tavaszi munkák ideje – intik a gazdákat az érkező fecskék. A gyermekáldásra vágyó asszonyok Gyümölcsoltó napján hosszan imádkoznak a Szűzanya képe vagy szobra előtt térdelve. Urunk születése hírüladásának ünnepét  692-ben említik először, amikor a III. konstantinápolyi zsinat helyesnek ítélte a nagyböjtben történő ünneplését.  E Mária-ünnep elsősorban a második isteni személy megtestesüléséről szól, hiszen Jézus világba lépése hírüladásának rejtett eseményével kezdődött el. XVI. Benedek pápa szavaival: az Angyali Üdvözlet Szent Lukács evangéliumában „egy rejtve történt, egyszerű esemény – senki sem látta, senki sem tudott róla, csak Mária. Amikor a Szűz kimondta igenjét az Angyal bejelentésére, Jézus megfogant, és általa új korszak kezdődött a történelemben. Beteljesedett Isten ígérete, valóra vált a prófétai szó: a Szentlélek teremtő erejével a Boldogságos Szűz Istenanyává lett. Az Angyali Üdvözlet művészi ábrázolásain Gábor arkangyal kezében vagy vázában liliom látható. Gyümölcsoltó Boldogasszonyt ünnepeljük.  Egy szép nap arra, hogy megköszönjük az Úrnak, hogy megtanította nekünk az „igen” útját. Mindnyájan, az egész nap során „igent vagy nemet” kell mondanunk. Vagy pedig, miközben az „igenre” gondolunk, sokszor úgy elrejtőzünk lehajtott fejjel, mint Ádám és Éva, hogy ne mondjunk nemet, és úgy csinálunk, mint aki nem érti, mit is kér az Isten. Ma azonban az „igen” ünnepe van. Mária „igenjében” jelen van az üdvtörténet összes „igenje”, és elkezdődik az ember és az Isten végső „igenje”. Ebben az „igenben” az Isten újjáteremt bennünket, mint ahogy kezdetben az „igennel” megteremtette a világot és az embert, „látta  Isten hogy mindaz, amit alkotott, jó” ezt a szép Teremtést, de most ezzel az „igennel” még csodálatosabban újjáteremti a világot, újjáteremt mindnyájunkat. Isten „igenje” az, ami megszentel bennünket és elindít bennünket Krisztusban.  Mint ahogy a nevében benne van, a Boldogasszonyt  ünnepeljük. Mert boldog az az asszony, aki betölti az Istentől kapott hivatást, hogy elfogadja, táplálja, neveli az életet. Hogy asszonyi formával segítse a férfiak világát. Hát Mária ilyen Boldogasszony volt.    Legyenek asszonyaink boldog asszonyok. Ha boldogok lesznek asszonyaink, szebb, boldogabb lesz az egész emberiség. Az Úrnak való hálaadás napja a mai nap és kérdezzük meg magunktól, vajon az „igen” embere vagyok-e, vagy pedig egy kicsit másfelé tekintek, és nem válaszolok.

Gyümölcsoltó Boldogasszony – Március 25. – Józsa Judit kerámiaszobrász 2019-es kiállításának képeivel