A Székesfehérvári Egyházmegye fenntartásában működő Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház az Eucharisztikus Világkongresszusra való lelki felkészülés jegyében próza és esszéíró-pályázatot hirdet az alábbi témakörben:

„Fogom a kezed”

Mindannyian megtapasztaljuk mindennapjainkban, hogy milyen fontos a családok együvé tartozása, egymás segítése. Különösen megtapasztalhattuk ezt idén, a koronavírus járvány idején, amikor oly sok mindenben egymásra voltunk és vagyunk utalva. Hisszük és valljuk, hogy „akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik” (Róm 8, 28).

Kedves Pályázók, kérjük, írjátok/írják meg, hogy milyen élményeik voltak együtt a családban és, hogy miként és miben tudták egymást segíteni.  

A pályázatot három kategóriában hirdetjük meg:

– felső tagozatos kategória (7-8. osztály)

– ifjúsági kategória (9-12. osztály)

– felnőtt kategória (18 évtől)

A pályázatok terjedelme nem haladhatja meg az 5 gépelt oldalt. (Times New Roman betűtípus, 12 pontos betűnagyság, 1,5 sortáv)

Minden pályázó csak egy, még meg nem jelent írással indulhat.

A pályázatokat a prozairopalyazat@gmail.com címre kérjük beküldeni, tehát elsősorban elektronikus beküldésre van mód!

A pályázatok beérkezési határideje: 2021. április 25.

Az alkotásokat természetesen korosztályonként értékeljük és jutalmazzuk.

A pályaműveket neves szakemberekből álló zsűri bírálja el.

Az eredményhirdetésre és a díjak átadására a későbbiekben pontosított időpontban kerül sor. 

További információk:

Telefon: 22/502-887, 502-888, email: sztistvanmuvhaz@gmail.com

Szeretettel várjuk a pályaműveket!

A Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház munkatársai

Az adatkezelési tájékoztató letölthető innen:

Próza- és esszéíró pályázat